YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISYYDEN PITÄÄ NÄKYÄ PÄÄTÖKSISSÄ

huhtikuu 19, 2022

Salon kaupunginhallituksen kokouksessa 11. huhtikuuta oli hyvä tilaisuus pykälässä 132 tehdä päätös, joka olisi varmemmin mahdollistanut monen paikallisen yrityksen osallistumisen hankintakilpailutuksiin. Äänestyksen jälkeen päätöksesi tuli kuitenkin vaihtoehto, joka päinvastoin vei tämän mahdollisuuden usean tuoteryhmän osalta yhteishankintayksikköön liittymisen myötä.

Kokouksessa käsitelty asia oli: Liittyminen Kuntien Tiera Oy:n Verkkokauppa plus -puitesopimukseen, ict-laitteet, -ohjelmistot ja -palvelut sekä hyvinvointi- ja opetusteknologia.

Salon hankintojen kilpailuttaminen ei saa olla kiinni resursseista. Yrittäjille ja yrittäjäyhdistyksille tehdyt lupaukset on myös lunastettava.

Liittymällä laajasti yhteishankintoihin säästämme ehkä ostaessa, mutta menetämme huomattavasti enemmän elinvoimassa. Kokoomus esitti, että kaupunki kilpailuttaisi hankinnat "ensisijaisesti" itse. Päätökseksi tuli äänestyksen jälkeen (äänin 6–7) varsin epämääräisesti: ”mahdollisuuksien mukaan”.

Tekemämme ehdotuksen kannalla olivat vain perussuomalaiset.

Nyt on tärkeää, että jatkossakin viranhaltijat päättävät kilpailuttaa mahdollisimman monet hankinnat itse. Pelissä ovat työpaikat, verotulot, kasvu ja alueen houkuttelevuus.

Yrittäjäystävällisyys ei toteudu toistamalla mantraa paikallisten yritysten mahdollisuuksien tukemisesta. Se toteutuu konkreettisten päätösten kautta. Vain siten voimme saavuttaa yhteisesti kaupungin ja yrittäjien kanssa asettamamme tavoitteen, että Salon on Suomen yrittäjäystävällisin kunta vuonna 2023.

Juhani Nummentalo, Salon kaupunginhallituksen 1.vpj (kok)
Anu Aaltonen, Salon kaupunginhallituksen jäsen (kok)
Anna-Leena Yli-Jama, Salon kaupunginhallituksen jäsen (kok