Aluekeskus tarvitse keskeiset palvelut

helmikuu 9, 2021

Olen kohta pari vuotta asunut virallisesti Särkisalon Förbyssä. Kaupunginvaltuutettuna olen saanut yhteydenottoja Särkisalon ja Perniön palvelujen puolesta. Huoli palvelujen keskittämisestä kaupungin keskustaan on aitoa ja aiheellisesta. Monet kaupungit pyrkivät saavuttamaan säästöjä keskittämällä palveluita, perustuen yksinkertaisiin ja yksinkertaistettuihin laskelmiin, ilman monipuolisempaa pohdintaa ja vaikutusten arviointeja todellisiin ja pidempiaikaisiin kustannusvaikutuksiin kuntalaisille sekä kaupungille. Salo on maantieteellisesti laaja kaupunki, eli pinta-alaltaan neljä kertaa suurempi kuin Turku ja Helsinki yhteensä! Keskittäminen ei siis voi perustua samalla kaavalla tehtyihin laskelmiin kuin em. Turussa.

Palveluista kouluverkon lisäksi terveyspalvelut koetaan erityisen tärkeiksi jo senkin vuoksi, että terveyspalveluita tarvitsevat käytännössä kaikki asukkaat jossain vaiheessa elämäänsä. Perniöläisten ja särkisalolaisten huoli terveyskeskuksensa tulevaisuudesta on näinollen ymmärrettävää. Selkeää vastausta palvelujen tulevaisuudesta ei kukaan tällä hetkellä pysty antamaan. Ponnekkaita lupauksia toki näin vaalien alla tulemme luonnollisesti näkemään ja kuulemaan. Yksittäisten lupausten sijaan pitää rakentaa riittävän laajaa yksimielisyyttä päätösten pohjaksi. Viime kädessä ratkaisuista ei päätetä edes Salossa, joten vaikuttamisen tulee olla myös maakunnallista. Ilahduttavaa on, että ainakin osa Salon terveyspalveluiden virkamiehistä näkee Perniön terveyskeskuspalvelujen säilyttämisen perusteltuna. Salon sisällä en ole havainnut vakavasti otettavia kannanottoja Perniön terveyskeskuksen lakkauttamiseksi.

Suurten linjojen osalta päätöksenteon aikataulut riippuvat pitkään velloneesta valtakunnallisesta sote-ratkaisusta. Kaikesta päätellen se toteutuu, vaikka yksityiskohdista emme vielä tiedäkään. Olemme menemässä kohti maakunnallisia yhtenäisiä menettelytapoja ja työnjakoa. Koko Salon kohdalla tärkeää on se, että saamme säilymään Salon Sairaalan, ja sen korkeatasoisen palvelutason Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ns. kakkossairaalana. Salon Sairaalalla on Särkisalolle, Perniölle ja koko Salolle huomattavasti suurempi merkitys kuin yleisesti ymmärretäänkään. Kysymys on paitsi kuntalaisten hoidosta, myös työpaikoista ja elinkeinopolitiikasta.

Perusterveydenhuollon osalta Perniössä erityisinä kysymyksinä terveysaseman lisäksi ovat laboratoriopalveluiden toimipisteen säilyttäminen ja hammashuollon palvelujen palauttaminen. Hammashuollon yksikön palauttamiseen Perniöön mahdollisimman pikaisesti uskoisin löytyvän yhteisymmärryksen päättäjien keskuudessa. Perustelut ovat selkeät liittyen aluekeskuksen väestöpohjaan ja pitkiin matkoihin kaupunkikeskukseen. Asiasta on tehty myös kuntalaisaloite, joka varmasti kerää tarpeellisen määrän nimiä asian vahvistamiseksi!

Juhani Nummentalo,
Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok)