Kolumni: ERILAINEN VALTUUSTOKAUSI!

kesäkuu 1, 2021

Politiikassa pitää tavoitteet olla tulevaisuudessa. Tuloksekkaassa ja luotettavassa päätöksenteossa on kuitenkin tiedostettava historia. Virheistä pitää oppia ja niitä ei voi siksi lakaista maton alle. Tässä kolumnissa käyn läpi joitakin menneen valtuustokauden ihmeellisyyksiä.

Salossa kulunut valtuustokausi on ollut hyvin erilainen, jopa erikoinen. Sen sisään on mahtunut paljon ennen näkemättömiä asioita ja tapahtumia päätöksenteossa sekä politiikassa. Kuntavaalit pidetään 13.6., ja uuden valtuuston työ alkaa 1.8. Salon kehittämisen kannalta katseet pitää siis kääntää eteenpäin. Kokemuksia kuluneelta kaudelta ei kuitenkaan pidä unohtaa tai pyyhkiä pois, vaan niitä on syytä analysoida ja pyrkiä oppimaan niin hyvistä kuin huonoista asioista. Siksi katson nyt taaksepäin muutamien keskeisten esimerkkien kautta.


Kaksi tilapäistä valiokuntaa
Salossa ei tietääkseni ole perustettu aiemmin kuntalain mukaisia tilapäisiä valiokuntia pohtimaan luottamuspulaa, tai ratkomaan hallinnollisia ongelmia joista ei muilla keinoin ole ulospääsyä. Jälkipuheissa jotkut valtuutetut ovat vähätelleet perustettuja valiokuntia tarpeettomina ja ylimitoitettuina toimenpiteinä. Totuus on kuitenkin toisenlainen. Ensimmäinen näistä tilapäinen valiokunnista perustettiin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antamien huomautusten johdosta. Huomautuksen saivat silloinen apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä ja kaupunginhallitus. Käytännössä kuntalain mukaisesti kaupunginvaltuustolle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin perustaa hallituksen esityksestä tilapäinen valiokunta tutkimaan, miksi ja miten mainitut virheet olivat tapahtuneet. Lisäksi toimeksiantoon sisältyi mahdollisista kaupungin omista toimenpiteistä päättäminen. Prosessin lopputuloksena kaupunginvaltuusto antoi varoituksen Jari Niemelälle.

Toinen valiokunta perustettiin, kun tarkastuslautakunta pyysi ulkopuolista tahoa tutkimaan lautakunnan sisäistä luottamusta. Hallitus esitti käytännössä ainoaa mahdollista vaihtoehtoa, eli tilapäisen valiokunnan perustamista. Prosessi paljasti hyvin erikoisia henkilöiden välisiä ristiriitoja ja luottamuspulaa. Kaikki materiaali ei ollut kuntalaisille julkista. Yllättävästi valiokunta kuitenkin päätyi esittämään valtuustolle luottamusta tarkastuslautakunnan sisällä. Valtuusto hyväksyi esityksen, ja pian päätöksen jälkeen tarkastuslautakunnan molemmat varapuheenjohtajat erosivat! Huomion arvoista on myöskin, että lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on suuri osa vaihtunut valtuustokauden aikana.


Kaupunginjohtaja yksityiselle sektorille
Salossa on totuttu, että kaupunginjohtaja vaihtuu eläköitymisen kautta. Valtuustokauden alussa tuore kaupunginjohtaja Lauri Inna innosti Salon päättäjät ja virkamiesjohdon viemään Saloa uuteen nousuun. Sloganiksi valittiin ”joka päivä parempi Salo”. Kuntalaisten, ja varsinkin yritysten ja yrittäjien luottamus kaupunkiin alkoi palautua. Vauhdikkaana urheilu- ja supliikkimiehenä tunnettu Inna hakeutui yrityselämän palvelukseen jo vajaan kolmen vuoden kaupunginjohtajuuden jälkeen. Moni asia jäi kesken, mutta esimerkiksi osa tärkeistä kärkihankkeista on menossa vahvasti maaliin!


Mattilalle potkut
Pitkän urani aikana tämä irtisanominen koeajan perusteella oli ihmeellisistä ihmeellisin. Mattilan sote-johtajaksi valinnan jälkeiset eriävät mielipiteet, erottamisprosessi, sen perustelut ja lopulta päätös, ovat erikseen ja yhdessä minulle sekä monelle muulle kokeneelle päättäjälle varsinainen ihmetyksen kummastus! Prosessia puidaankin oikeudessa vielä pitkään.


Uusia johtajia ja etäkokouksia
Korona toi omat kuvionsa päätöksentekoon. Politiikka jäi aluksi näennäisesti taka-alalle, mutta sisäisiä jännitteitä se ei poistanut – pikemminkin päinvastoin. Kokoukset siirtyivät verkkoon ja ihmisten välinen kanssakäyminen ja verkostot supistuivat. Koronasta huolimatta kaupungin arkea on pyöritetty onnistuneesti niin päätöksenteossa, kuin sen valmistelussakin. Tulevaisuuden suunnittelu on väistämättä jäänyt taudin jalkoihin. Menneellä valtuustokaudella Salon virkamiesjohto on eläköitynyt tai muuten vaihtunut melkoisella tahdilla (talousjohtaja, hallintojohtaja, sote-johtaja, kaupunginjohtaja). Valitut uudet pätevät ammattilaiset ovat hypänneet Koronan keskellä normaalia tuntemattomampaan toimintaympäristöön. Oman kokemukseni perusteella he ovat työssään tehneet enemmän kuin parhaansa. Kuitenkin puutteellinen perehdytys, hiljaisen tiedon ja sosiaalisen kanssakäymisen puute, ovat varmasti hankaloittaneet työtä. Poliittiselta johdolta tarvitaan tällaisessa tilanteessa erityisen vahvaa tukea. Tämä tuki ei ole mielestäni kaikilta osin toteutunut.


Politiikka ja päätöksenteko
Avoimuuden vaatimus kunnallisessa päätöksenteossa on tänä päivänä itsestäänselvyys. Jossain vaiheessa valtuustokautta alkoi kuitenkin tuntua siltä, että Salossa mentiin toiseen suuntaan. Päättäjien keskinäiset suhteet ja välit virkamiehiin tulisi olla mutkattomat ja luottamukseen perustuvat. Työnjako poliitikkojen ja virkamiesten kesken pitää olla kaikille selvä. Päättäjien pitää aidosti päättää kuntalaisten asioista niitä varten olevissa elimissä - ei kuppikunnissa niiden ulkopuolella. Tulevilla valtuutetuilla onkin työsarkaa entistä vahvemman luottamuksen ja avoimuuden rakentamisessa Saloon kaikilla tasoilla!

Juhani Nummentalo,
Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok)