KOULUTUKSESTA ELINVOIMAA SALOON

kesäkuu 6, 2021

Koulut ja koulutus ovat keskeinen aihe kuntavaaleissa erityisesti Salossa. Kouluverkko ja siihen liittyvät viime vuosien esitykset mm. kyläkoulujen lakkauttamisista ovat ymmärrettävästi aktivoineet kuntalaiset puolustamaan lähipalveluja. Sen myötä muutosta on tapahtunut myös päättäjien ja ainakin kuntavaaliehdokkaiden asenteissa. Toivottavasti lähikoulujen ja kyläkoulujen tarpeellisuuden puolustajia on kaikissa valtuustoryhmissä riittävästi myös vaalien jälkeen.

Kouluverkko on Salolle elinkeinopoliittinen- ja elinvoimaan liittyvä kysymys. Yksi kilpailuvalttimme on laaja maaseutu elävine kylineen, joissa on lasten ja nuorten tarvitsemat keskeiset palvelut, kuten päivähoito ja koulu. Ruuhkasuomen kaupunkien isot yksiköt eivät ole kaikkien mielestä houkutteleva, paras ja turvallisin vaihtoehto omien lasten kouluksi.

Koulutus pitääkin nostaa keskeiseksi kehittämis-/ kärkihankkeeksi Salon kaupungin tulevassa strategiatyössä. Tämä työ käynnistyy heti tämän vuoden syksyllä.

Asia on kuitenkin nähtävä laajempana kokonaisuutena. Sen pitää koskea kaikkia kouluasteita ja nostaa kehittämiseen mukaan ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulu ja yliopistoyhteistyön uudelleenrakentaminen Saloon.

Salo menestyy vain yritysten luomien työpaikkojen myötä. Yritykset tarvitsevat osaajia ja eri koulutustason ammattilaisia. Kaupungin tuleekin elinkeinoelämän kumppanina olla aktiivinen toimija koulutukseen liittyvissä hankkeissa.

Suomen elinkeinoelämän kasvun merkittävin rajoittava tekijä tulevaisuudessa on osaajapula. Pahimmillaan puute osaajista vaikuttaa siihen, miten isoja teollisuuden investoinnit ovat myös Salossa. Kilpailu alueiden ja kaupunkien välillä on kovaa, ja kovenee entisestään.

Varsinais-Suomessa on tiettyjä koulutusaloja, kuten tekniikan koulutus, selvästi aliedustettuina suhteessa siihen, että olemme Suomen toiseksi suurin vientimaakunta. Koulutusmahdollisuuksilla on vahvaa vetovoimaa nuorten silmissä, mikäli he voivat luottaa opetuksen tasoon, sekä tulevaisuuden työllistymisen mahdollisuuksiin. Nuoret ovat erittäin haluttu ja toivottu muuttajaryhmä.

Olen ollut päättäjänä mukana, kun kaupunki on 2000- luvun alussa tehnyt merkittävää yhteistyötä yliopistojen kanssa hankkimalla professuureja ja maisterikoulutusta Salossa paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Yliopistoyhteistyötä tehdään parhaillaankin, mutta se on nostettava uudelle tasolle. Hyvänä tavoitteena on Turun Yliopiston Salon toimipisteen perustaminen IoT-kampukselle ammattikorkeakoulun yhteyteen.

Kaupungin kärkihankkeena koulutukselle asetettaisiin yhteiset tavoitteet elinkeinoelämän ja yliopiston kanssa. Hankkeen rahoitukseen löytyy varmasti panostusta myös yrityksiltä. Kääritään siis hihat ja ryhdytään toimeen!

Juhani Nummentalo,
Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok)