MISTÄ ALUEVAALEISSA ON KYSE?

marraskuu 12, 2021

Soteuudistusta on rakennettu pitkään monen eri hallituksen ja hallituspohjan voimin. Marinin hallituksen johdolla eduskunnassa hyväksyttiin 21 hyvinvointialueeseen perustuva laki, jonka perusteella sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät perustettaville hyvinvointialueille. Itse en olisi allekirjoittanut lakia monestakin syystä tässä muodossa, mutta nyt on katsottava eteenpäin Salon etu huomioiden. Lakiin liittyy merkittävä määrä kysymysmerkkejä, joista rahoitus ja sen riittävyys on suurin. Ei voi välttyä ajatukselta, että tärkeintä uudistuksessa vaikuttaa olevan uuden hallinnon rakentaminen.

Fakta on, että Salon kaupungin tehtäväkenttä ja organisaatio muuttuvat merkittävästi. Henkilökunnasta ja budjetista siirtyy pois yli puolet. Kunnallisverosta leikataan 12,39 prosenttia ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan.

Ennakkolaskelmien mukaan uuden hallinnon tason perustaminen vie paljon rahaa. Jo nyt on aloitettu keskustelu hyvinvointialueen tarpeesta kerätä veroja, jotta rahoitus pystytään takaamaan. Näin ollen todellinen uhkakuva on, että meidän veronmaksajien kokonaisverotus tulee nousemaan. Olen ollut mukana kunnallisessa päätöksenteossa pitkään ja voin kokemuksella kertoa, että hallintoja lisäämällä tehokkuus ei kasva, eivätkä menot vähene.

Ensi vuoden tammikuussa aluevaltuustoon valittavien salolaisten tärkeä tehtävä on huolehtia siitä, että salolaisten palvelut säilyvät hyvällä tasolla. On saatava uusi organisaatio ymmärtämään, että Salo on rakenteeltaan ja maantieteellisesti erilainen kuin muut kunnat ja kaupungit. Kuvaavaa on, että Salo on pinta-alaltaan neljä kertaa suurempi kuin Turku ja Helsinki yhteensä. Lähipalvelut pitää näin ollen pitkien etäisyyksien vuoksi turvata. Lisäksi Salon sairaalahanke pitää saattaa suunnitelmien mukaisesti loppuun keskeisiä palveluita tarjoavana Varsinais-Suomen kakkossairaalana.

Edellä mainittuja asioita ei ole helppo toteuttaa, koska rahaa siihen on rajallinen määrä. Hyvinvointialueen valtuusto ja hallitus joutuvat nähtävästi tekemään kipeitäkin päätöksiä jo lähivuosina. Tarvitsemme päättäjäjoukkoon henkilöitä, joilla on osaamista ja kokemusta sekä verkostot kunnossa maakunnallisesti erityisesti Turun avainpäättäjien suuntaan. Ilman yhteistyötä Salon vaikutusvalta hyvinvointialueella tulee olemaan olematon.

Hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alussa. Kaupunki järjestää palvelut vielä ensi vuoden ajan ja paineet ovat kovat. Sote- lautakunnan talousarvioesitys pitää sisällään lähes 70 uutta virkaa/tointa. Henkilöstön lisäyksen myötä Salon terveyspalvelut nousisivat entistä paremmalle tasolle hyvinvointialueelle siirryttäessä. Saamani tiedon mukaan kuluvan- ja ensi vuoden menojen merkittävä kasvu leikkaisi kuitenkin entisestään Salon verotuloja hyvinvointialueen aloittaessa. Lisäksi on vaarana, että ensi vuoden talousluvut ajavat kaupungin jälleen lähelle kriisikuntastatusta.

Kun tähän haasteeseen vielä lisätään pelastustoimen turvaaminen vähintäänkin nykytasolla, on kyseessä melkoinen muutos. Ei ole siis ihme etteivät kuntalaiset pääsääntöisesti ymmärrä miksi muutos toteutetaan ja mitä sillä saavutetaan. Tämä saattaa näkyä myös äänestysaktiivisuudessa ja demokratian aidossa toteutumisessa. Meillä ehdokkailla onkin velvollisuus perehtyä asiaan ja vakuuttaa ihmiset äänestämisen tärkeydestä - on sitten puolesta tai vastaan.

Juhani Nummentalo,
Aluevaaliehdokas, Kokoomus