Jätteenkuljetus on kaikille kuntalaisille tärkeä ja arkinen asia. Tärkeää on että se toimii hyvin ja on kohtuuhintaista. Siksi otamme Heikin kanssa kantaa esimerkinomaisesti hyvin toimivasta järjestelmästä, jota nyt Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiön ajamana jätehuoltolautakunta yrittää jälleen muuttaa kunnalliseksi toiminnaksi. Olemme siis nykyisen maantieteellisesti laajassa Salossa toimivan järjestelmän kannalla.

Numppa

Muutosta jätteenkuljetukseen ajetaan pupulla

maaliskuu 4, 2021

Särkisalon Petun lossin molemmille rannoille viettää jyrkähkö mäki. Kuluvana talvikautena ne ovat olleet ajoittain niin liukkaita tai lumisia, ettei raskaalla ajoneuvolla ole kulkua. Olosuhteet muuttuvat hetkessä, kaiken aikaa ei pystytä hiekoittamaan eikä auraamaan. Talvienhan odotettiin jatkuvan korkeintaan vähälumisina, mutta niin ei käynytkään.

Petun saaressa on 150 kiinteistöä, mitkä tuottavat melkoisen määrän sekajätettä ja vessajätettä. Ne on kuitenkin pystyttävä saamaan pois ajallaan, muut jätteet voivat odottaa.

Kuljetusyrittäjältä vaaditaan asianmukaisen kaluston ohella joustavuutta, luotettavuutta ja paikallisolosuhteiden tuntemusta. Toiminnan sujuvuutta hoitaa Petun jätehuoltoyhdistys, mikä kerää osakasmaksut ja sopii esimerkiksi sekajätteen tyhjennysvälit. Jäteastiat saattavat kokemuksesta huolimatta täyttyä odottamatta. Tyhjennys maksaa 300 euroa, joten varmuuden vuoksi niitä ei kannata tyhjentää. Kuljetusyrittäjä tunnistaa myös ajoittaiset myrskyt ja muut saariston olosuhteet. Osakkaat arvostavat kohtuullista hintaa ja luotettavuutta.

Petun jätehuoltoyhdistys on lähettänyt vuosien mittaan useita kirjelmiä ja kannanottoja, että nykyistä systeemiä ei kannata vaarantaa. Yksituumaiset ja vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät näkemykset tulevat tietoisuuteen kirjelmin ja kannanotoin.

On luonnollista, että Petun tilanteesta keskustellaan myös Särkisalossa asuvan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa. Puheenjohtajan edustaessa koko Saloa hän ei tietysti voi tukeutua vain yhteen tapaukseen. On kuultava erilaisia näkemyksiä, joihin liittyvät myös kuljetusyrittäjät, viranhaltijat ja yhteisöt.

Tuntuu mahdottomalta ymmärtää, mihin perustuu kyllästymiseen asti toistettu ”totuus” lähes kaikkien kannattavan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen ensisijaisuudesta. Oma todellisuutemme näyttäytyy toisenlaiselta, ja siksi on mahdoton uskoa ”tutkimustotuuteen”. Asioita tulee katsoa monesta näkökulmasta, eikä sokeasti luottaa meille tarjottuun pupputotuuteen.

Heikki Liede
Petun jätehuoltoyhdistyksen pj

Juhani Nummentalo
Kaupunginvaltuuston pj (kok)