TULEVAN ALUEHALLINNON SUHTAUTUMINEN SALON SAIRAALAAN PUNNITAAN

joulukuu 5, 2021

Salon sairaalahanke on todella tärkeä salolaisten terveyspalveluiden osa. Nyt vaikuttaa siltä, että ministeriössä hanketta ollaan viivästyttämässä aluehallinnon päätettäväksi. Vuonna 2016 hanke oli vuosien jahkailun jälkeen käytännössä jäissä. Tuntui siltä, että kuntatalouden yhä heiketessä mikään taho ei halunnut ottaa vastuuta asian eteenpäin viemisestä. Kirjoitin vuoden 2017 kuntavaalien alla vaalilehdessäni, että hanke pitää nostaa yhdeksi kärkihankkeeksi Salon kaupungissa. Strategiatyön yhteydessä Salon kaupunginvaltuusto näkikin yksimielisesti sairaalan kuuluvan kärkihankkeiden joukkoon. Silloinen kaupunginjohtaja Lauri Inna otti hankkeen eteenpäin viemisen vahvasti omalle työlistalleen ja pian myös sairaanhoitopiirin virkajohto näki sairaalahankkeen tärkeäksi yhteiseksi eteenpäin vietäväksi asiaksi.

Hankesuunnitelmaa sorvattiin uusiksi kun sairaanhoitopiirin johto vaihtui, mutta vihdoin tämän vuoden aikana päästiin sopuun hankkeen perustasta. Sairaanhoitopiiri rahoittaa hankkeen ja Salon kaupunki vuokraa tilat. Investoinnin aloittaminen vaati enää ministeriön poikkeusluvan. Jatkossa terveystoimi ei ole enää kaupungin käsissä, vaan valta ja rahat on luovutettu aluehallinnon käyttöön. Lopulta ministeriö ei ottanut asiaan muuta kantaa, kuin että se on siirrettävä tulevan aluehallinnon ratkaistavaksi.

Valmistuttuaan Salon sairaala on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toiseksi suurin sairaala. Sairaalan merkitys salolaisille on monella tapaa suuri. Salon sairaala¬¬ pysyy suunnitelmien mukaan laajoja erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavana ympärivuorokautisesti päivystävänä sairaalana. Leikkausten painopiste siirtyy kevyempiin, lyhyempää toipumisaikaa vaativiin leikkauksiin. Uuteen sairaalaan rakennetaan myös muun muassa magneettitutkimustilat. Hankkeen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2027. Kokonaiskustannus on lähes 60 miljoonaa euroa. Päättäjien on tiedostettava, että Salon sairaala on salolaisittain tärkein edunvalvontatehtävä tulevassa aluevaltuustossa.
Salolle Sairaalahankkeella on terveydenhoidon lähipalvelujen lisäksi merkittävä elinkeino- ja koulutuspoliittinen vaikutus. Sairaala on alueelle tärkeä työllistäjä, ja lisäksi hanke avaa mahdollisuuksia erilaiseen kehitysyhteistyöhön mm. paikallisten terveysteknologiayritysten kanssa sekä toimii terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön kenttänä.

Olennainen kysymys on, että miten aluehallinto tulee suhtautumaan Salon sairaalan suunnitelmiin maakunnan kakkossairaalana? Ministeriön päättämättömyyden johdosta hanke tulee viivästymään ainakin puoli vuotta, mutta pahimmillaan päätös syntyy vasta vuoden kuluttua. Tammikuussa pidettävien aluevaalien ehdokkaiden onkin syytä tutustua hankkeeseen, ja varsinkin vaaleissa läpi menneiden Salon alueen valtuutettujen vauhditettava hankkeen viemistä maaliin. Edunvalvontaan tarvitaan tiedon lisäksi hyviä verkostoja ja yhteistyötä. Perinteisesti Turun ja Salon yhteistyö päätöksenteossa ei ole ollut ongelmatonta ja siksi siihen liittyvää luottamusta on rakennettava edelleen - ja varsinkin nyt!

Juhani Nummentalo,
Salon kaupunginhallituksen 1. vpj
Aluevaaliehdokas