Välimuotoinen hoiva helpottamaan työvoimapulaa

maaliskuu 23, 2021

Vanhushuollon henkilöstöpula on yleisesti tunnettua suurempi ja vauhdilla muuttumassa entistä ongelmallisemmaksi. Esimiesten työajasta kuluu kohtuuton aika sijaisten hankkimiseen, jotta päivittäisistä välttämättömyyksistä selvitään. Työssä olevat joutuvat venymään, mutta kohtuuttomuuksiin eivät hekään pysty. Korona-aika aiheuttaa ylimääräisiä välittömiä ja välillisiä poissaoloja ja pahentaa ongelmaa.

Hoivalaitoksissa joudutaan päivittäin tekemään vaikeita valintoja, jotka usein tulevat varoittamatta. Vanhusta ei voi jättää heitteille ja hänen on saatava aamupäivän, päivän ja illan välttämätön hoiva. Kelposuusvaatimukset on pystyttävä täyttämään parhaan mukaan, mistä on hoitoisuustason lisääntyessä tullut aiempaa vaativampaa.

Ymärivuorokaustisen hoivan hoitajamitoitus on tulossa täysimääräisesti voimaan, millä määrätään velvoittavasti henkilökunnan mitoitusta. Kotihoito joutuu tiukan paikan eteen saadakseen riittävän määrän henkilöstöä, riippumatta siitä, että juuri kotihoito on Salossakin asetettu ensisijaiseksi.

Salo joutuu nopeasti vaikeaan tilanteeseen, jos emme saa mahdollisimman nopeasti lisätyksi vanhushuollon ohjelmassa korostettua välimuotoista hoivaa. Hoitajamitoitusta ei siinä ole tarkasti määrätty ja yhden välimuotoisen hoivapaikan kustannukset alkuvaiheessa ovat noin kaksi kolmasosaa ympärivuorokautisen hoivan kustannuksista. Kaupungin omalla, Ilolansalon ja muiden ykstyisten hoivakotien välimuotoisella hoivalla voidaan merkittävästi vähentää ympärivuorokaustisten hoivapaikkojen tarvetta.

Esimerkiksi KEVA:n asiantuntijoiden mukaan hoitajia ei kouluteta määrällisesti riittävästi tulevaisuuden tarpeisiin, joten tällä menolla joudutaan käyttämään nykyistä enemmän ulkomaista työvoimaa.

Salon ikäohjelman toteutuminen on pääpiirteisesti aikatalussaan. Uuden hoivayksikön suunnitteluun olisi hyvä päästä vielä kevätkaudella ja toivottavasti asiassa voidaan edetä sosiaali- ja terveyslautakunnan ja virkamiesten yksimielisten esitysten mukaisesti.

Virkamiesten valmisteluun voitaneen jättää sen pohtiminen, mikä osuus hoivapaikoista olisi tehostettua palveluasumista ja mikä osuus välimuotoista hoivaa. Salon seuraavan ja merkittävästi suuremman hoivapaikkakokonaisuuden suunnittelun yhteydessä on tarpeen perusteellisesti pohtia välimuotoisten hoivapaikkojen asemaa. Jo lähitulevaisuudessa meidän on pyrittävä lisäämään välimuotoisen hoivan osuutta henkilöstövajeesta ja kustannuksista selvitäksemme.

Edessä olevat päätökset ovat monella tavoin merkittäviä vanhustenhoidon kokonaisuuden ja sen rahoittamisen kannalta. Ratkaisujen on perustuttava laskelmiin ja monipuoliseen harkintaan, ei huutokauppaan ja poliittisiin irtopisteisiin. On kiirehdittävä, mutta ei panikoitava. Vähimmäisvaatimus on se, että päätöksenteossa käytetään riittävää asiantuntemusta.

Juhani Nummentalo,
Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok)

Heikki Liede
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj. (kok.)